OCT Maestro 2

دستگاه OCT توموگرافی چشمی Topcon مدل Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان مدل Maestro 2 یک OCT همه کاره و تماماً اتوماتیک می باشد. این دستگاه نیز از تکنولوژی Spectral Domain با طول موج 840 نانومتر بهره مند است.

ویژگی های کلی

Widefield OCT Scan

این دستگاه عکسهای 12mm * 9mm را تهیه میکند که میتواند یک تصویر کلی از ماکولا تا دیسک را پوشش دهد.

True Colour Fundus Photography

Follow-Up Scans

Extensive Set of Reports

The Hood Report for Glaucoma

محصولات دیگر

CT-800, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-800 مدل جوی استیک دار