OCT Maestro 2

دستگاه OCT توموگرافی چشمی Topcon مدل Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان مدل Maestro 2 یک OCT همه کاره و تماماً اتوماتیک می باشد. این دستگاه نیز از تکنولوژی Spectral Domain با طول موج 840 نانومتر بهره مند است.

ویژگی های کلی

Widefield OCT Scan

این دستگاه عکسهای 12mm * 9mm را تهیه میکند که میتواند یک تصویر کلی از ماکولا تا دیسک را پوشش دهد.

True Colour Fundus Photography

Follow-Up Scans

Extensive Set of Reports

The Hood Report for Glaucoma

محصولات دیگر

R-Evolution

r-evolution طراحی شده برای اجرای فن آوری های نوآورانه و رویارویی با همه نیازهای جراحی از طریق سخت افزار و نرم افزار سیستم پمپ دوگانه مایعات R-Evolution® توسط یک سیستم پمپ دوگانه ، بر اساس آخرین فناوری ، یکی با کنترل جریان (پریستالتیک) و دیگری با کنترل خلاء اداره می شود. انتخاب آسان بین پمپ…

20D

لنز ولک مدل 20D

6MIRROR

لنز ولک مدل 6MIRROR