محصولات دیگر

SUPERFIELD NC

شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم.

R-Evo smart E

r-evo smart e تلفیقی هوشمند از فن آوری های پیشرفته ، توانایی ها و اطمینان. R-Evo smart یک بستر یکپارچه برای جراحی آب مروارید و شبکیه است که در سه مدل مختلف در دسترس است. یک دستگاه فیکو جمع و جور که همراه یک پمپ عمل می کند. (پمپ Peristaltic) این دستگاه دارای یک صفحه…

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر