quad pediatric

  Quad Pediatric به طور خاص با یک المان تماسی کوچک طراحی شده است که برای استفاده در هنگام درمان چشم های کوچک مانند کودکان بکار می‌رود. این لنز تصویربرداری پیشرفته با میدان دید تا شبکیه میانی را برای درمان های لیزر در موارد PRP ، رتینوپاتی نارس  را فراهم می کند. سطح لنز برای حفظ ثبات و کنترل چشم در عین اطمینان از راحتی بیمار ، بهینه بودن چشم را در اندازه های کوچک فراهم می کند.

  • مناسب برای استفاده در کودکان
  • مجهز به المان تماسی کوچک
  • میدان دید تا پریفری میانی شبکیه
  • ایده آل برای درمان هایی مانند پارگی شبکیه ، سوراخ های شبکیه و رتینوپاتی نارس
میدان دیدبزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزر
100°/120°0.55x1.82x

 

محصولات دیگر

TRC-50DX, Fundus Camera

دستگاه آنژیوگرافی تاپکان مدل TRC-NW8