Super macula 2.2

این لنز با بیشترین بزرگنمایی در محدوده لنزهای لیزر شبکیه ، جزئیات عالی و تصویربرداری بدون اعوجاج را برای بررسی حیاتی آسیب عصب بینایی و آسیب های ماکولا فراهم می کند. فلنج برای ایجاد ثبات و کنترل مطلوب در قرنیه مورد نیاز برای دستکاری و تثبیت بدنه بلند لنز طراحی شده است. بدن لنز هنگام درمان بیماران با گودی چشم عمیق ایده آل است.

  • بیشترین بزرگنمایی بین لنزهای تماسی
  • ایده آل برای لیزر درمانی کانونی / شبکه ای
  • معاینه و درمان posterior pole با جزئیات بالا
میدان دیدبزرگنمایی تصویربزرگنمایی نقطه لیزر
60°/ 78°1.49x0.67x

محصولات دیگر

LM-8, Lensmeter

لنزومتر دستی تاپکان مدل LM-8