Super macula 2.2

این لنز با بیشترین بزرگنمایی در محدوده لنزهای لیزر شبکیه ، جزئیات عالی و تصویربرداری بدون اعوجاج را برای بررسی حیاتی آسیب عصب بینایی و آسیب های ماکولا فراهم می کند. فلنج برای ایجاد ثبات و کنترل مطلوب در قرنیه مورد نیاز برای دستکاری و تثبیت بدنه بلند لنز طراحی شده است. بدن لنز هنگام درمان بیماران با گودی چشم عمیق ایده آل است.

  • بیشترین بزرگنمایی بین لنزهای تماسی
  • ایده آل برای لیزر درمانی کانونی / شبکه ای
  • معاینه و درمان posterior pole با جزئیات بالا
میدان دیدبزرگنمایی تصویربزرگنمایی نقطه لیزر
60°/ 78°1.49x0.67x

محصولات دیگر

ALaddin Biometer

دستگاه بیومتری به همراه توپوگرافی تاپکان مدل Aladdin جهت تعیین لنزهای داخل چشمی

OCT Maestro 2

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان با طول موج 840 نانومتر مدل Maestro 2

6MIRROR

لنز ولک مدل 6MIRROR