mid field ssv

مناسب برای عمل های ویترورتینال

  • طراحی بصورت دو مقعری وسیع ترین میدان دید موجود در لنزهای Direct Image را فراهم می کند
  • می تواند برای روش های هوا یا گاز استفاده شود
  • قابل استریل با بخار در جهت کاهش زمان عمل
میدان دیدبزرگنمایی تصویر
40°0.50x

 

محصولات دیگر

SUPERFIELD NC

شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم.

OMS-800 PRO, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور- پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 Standard