Super Macula 160

میدان دید وسیع بدون اعوجاج شبکیه از سر عصب و ماکولا ، تا ora serrata را تجربه کنید ، که برای تشخیص و درمان ناهنجاری های شبکیه مانند جداشدگی های شبکیه ، اشک شبکیه و غیره طراحی شده است. لنز 30 میلی متر سطح یک تصویر واضح و شفاف از شبکیه را برای قرار دادن دقیق و آسان اسپات لیزر ارائه می دهد. سطح تماس با دقت طراحی شده است تا ضمن اطمینان از راحتی بیمار ، ثبات بهینه قرنیه بیمار را ایجاد کند.

  • مشاهده به همراه میدان دید بالا به دور از هرگونه به هم ریختگی
  • مناسب برای مشاهده به هم ریختگی های شبکیه ای
  • سطح لنز وسیع به همراه working distance بالا
میدان دیدبزرگنماییبزرگنمایی اسپات لیزر
160°/165°0.50x2.0x

محصولات دیگر

20D

لنز ولک مدل 20D