لنز Superfield

این لنز که غالباً به عنوان “Super 90D” شناخته می شود ، مشاهده با دید وسیع را در قسمت پریفرال ارائه می دهد. این لنز یک انتخاب عالی برای معاینه شبکیه است. این لنز بزرگنمایی 90D را فراهم می کند ، با افزایش میدان دید امکان مشاهده با قطر خلفی با وضوح بالا را فراهم می کند. این ترکیب بزرگنمایی و تصویربرداری همراه با دید گسترده امکان بررسی سریع و جامع شبکیه را فراهم می کند و آن را به یک لنز برای معاینه عمومی تبدیل می کند.  به لطف یک لنز 30 میلی متری قرارگیری لنز در دست و کار با آن بسیار آسان میباشد.

میدان دیدبزرگنمایی تصویربزرگنمایی اسپات لیزرWorking Distance
95° / 116°0.76x1.30x7 میلی متر

محصولات دیگر