چارت پروژکتور مدل ACP-8

ACP-8EM, Chart projector

چارت پروژکتور ACP-8EM دارای 30 نمودار(از جمله ETDRS) است که دارای سریعترین چرخش نمودار در بازار و صفحه نمایش با کیفیت بالا است. چارت پروژکتور Topcon ACP-8EM پنج نوع نمونه را در هر خط نشان می دهد و این امکان وجود دارد که خطوط Visual Acuity را بپوشاند.

ویژگی های کلیدی

Thirty built in charts

Available in 4 different chart types

Easy distance calibration

Compatible with Topcon CV-5000 phoropter

محصولات دیگر

20D

لنز ولک مدل 20D

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر