area centralis

Area centralis با بزرگنمایی 1.06 برابر برای ارائه جزئیات بالا و نماهای بزرگ از قسمت خلفی طراحی شده است. این لنز برای روش های لیزر شبکه ای یا کانونی شبکیه مرکزی برای درمان microaneurysms و edema در شرایطی مانند رتینوپاتی دیابتی ایده آل است.

  • بزرگنمایی بالا برای مشاهده قسمت خلفی همراه با جزئیات بالا
  • ارائه در دو مدل با لبه و بدون لبه
  • مناسب برای عمل های لیزر کانونی یا شبکه ای
میدان دیدبزرگنمایی تصویربرزگنمایی میزان نقطه اثر لیزر
70°/ 84°1.06x0.94x

 

محصولات دیگر

CT-1P, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-1P همراه با پکیمتری برای اندازه گیری ضخامت قرنیه

OMS-90, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور- پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 Standard