Iridectomy

طیف وسیعی از لنزهای ایریدوتومی Volk دیدهایی با جزئیات بالا از عنبیه را برای تشخیص بهترین مکان برای درمان مانند دخمه های عنبیه فراهم می کند در حالی که اپتیک ها اطمینان می دهند که انرژی لیزر برای درمان موثر گلوکوم زاویه بسته منتقل می شود. این لنز از طریق “دکمه” به سبک کلاه بالایی درون لنز ، یک نمای بزرگ نمایی از عنبیه را فراهم می کند. باقیمانده سطح لنز ، منظره ای شفاف از عنبیه اطراف را برای کمک به شناسایی و جهت یابی با محل درمان مورد نظر فراهم می کند. پرتوی لیزر باید جهت انتقال موثر لیزر در مرکز دکمه دایره ای شکل قرار گیرد.

  • دکمه بزرگنمایی به سبک کلاه بالا (Top hat style)
  • بدنه کوچک لنز امکان کنترل آسان لنز را فراهم می کند
  • قرارگیری دقیق پرتو لیزر را تضمین می کند
  • مانع مربوط به پنجره لیزر از اجزاء اپتیکی لنز محافظت می کند
بزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزر
1.70x0.58x

 

محصولات دیگر

OMS-800 OFFISS, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور – پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 OFFISS