محصولات دیگر

OMS-800 OFFISS, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور – پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 OFFISS

LM-8, Lensmeter

لنزومتر دستی تاپکان مدل LM-8

SL-D301 slit lamp

اسلیت لمپ تاپکان مدل SL-D301