capsulotomy

نماهای کاملاً شفاف و بزرگنمایی شده از کپسول لنز خلفی برای پاکسازی بافت عدسی کدر برای درمان لیزر YAG بعد از آب مروارید یا آب مروارید ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طراحی اپتیکی برتر ، تمرکز زیاد از نقطه اثر لیزر را برای کاربرد دقیق و ایمن لیزر ، کاهش می دهد تا احتمال حفره یا آسیب IOL را کاهش دهد. بدنه کوتاه لنز باعث افزایش فاصله بین لیزر و چشم بیمار برای مانور بیشتر می شود.

  • نماهای واضح و بزرگ از کپسول لنز خلفی
  • درمان آب مروارید ثانویه 
  • بدنه کوتاه لنز باعث قدرت مانور بیشتر می شود
  • قابل استفاده در عمل های لیزر کپسولوتومی
بزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزر
1.57x0.63x

 

محصولات دیگر

CT-800, Non-contact tonometer

تونومتر غیر تماسی تاپکان مدل CT-800 مدل جوی استیک دار

TRC-50DX, Fundus Camera

دستگاه آنژیوگرافی تاپکان مدل TRC-NW8