90D

Volk 90D  مشهورترین لنز فوندوسکوپی است و تا به امروز استاندارد طلایی در اتاق های معاینه در سراسر جهان را از آن خود کرده است. مشخصات ساده 90D همراه با مشخصات اپتیکی، این لنز را به یک لنز عالی تبدیل کرده است. این لنز یک انتخاب مناسب برای معاینه عمومی و تصویربرداری از شبکیه است. از این لنز می توان برای عبور از مردمک های کوچک برای بیمارانی که گشادی مردمک برای آنها مناسب نیست استفاده کرد و در نتیجه همچنین یک انتخاب محبوب برای معاینه های شبکیه بدون گشادی مردمک است.

 

 

 

میدان دیدبزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزرWorking Distance
74° / 89°0.76x1.32x

7 میلی متر

محصولات دیگر

OMS-800 Standard, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور- پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 Standard