90D

Volk 90D  مشهورترین لنز فوندوسکوپی است و تا به امروز استاندارد طلایی در اتاق های معاینه در سراسر جهان را از آن خود کرده است. مشخصات ساده 90D همراه با مشخصات اپتیکی، این لنز را به یک لنز عالی تبدیل کرده است. این لنز یک انتخاب مناسب برای معاینه عمومی و تصویربرداری از شبکیه است. از این لنز می توان برای عبور از مردمک های کوچک برای بیمارانی که گشادی مردمک برای آنها مناسب نیست استفاده کرد و در نتیجه همچنین یک انتخاب محبوب برای معاینه های شبکیه بدون گشادی مردمک است.

 

 

 

میدان دیدبزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزرWorking Distance
74° / 89°0.76x1.32x

7 میلی متر

محصولات دیگر

6MIRROR

لنز ولک مدل 6MIRROR

KR-800 Kerato / Refractometer

اتوکراتورفرکتومتر تاپکان مدل KR-800 همراه با جوی استیک