DRI OCT Triton plus

دستگاه توموگرافی چشمی تاپکان مدل DRI OCT Triton Plus با طول موج 1050 نانومتر و بهره گیری از فناوری Swept Source

بالاترین تعداد اسکن یعنی – 100.000 اسکن در ثانیه با ویژگی fastest scanning speed در بین OCT های موجود در مارکت باعث کاهش زمان اسکن میشود که در نتیجه برای بیماران سالخورده ، بیماران دارای Severe AMD و کودکان بسیار کمک کننده میباشد. هر میزان که تعداد اسکن ها در ثانیه بالاتر باشد حجم اطلاعات بیشتری برای پردازش و داشتن یک تصویر B Scan با جزئیات بیشتر فراهم میگردد.از آنجایی که انجام اسکن OCT A (آنژیوگرافی بدون تزریق) نسبت به اسکن OCT B Scan طولانی تر و احتمال حرکات غیر ارادی چشم بیشتر میباشد هرقدر اسکنرها دارای سرعت بالاتری باشند میزان Artifact ها کاهش پیدا میکند و در نهایت تصاویر قابل اطمینان تری ارائه خواهد شد.

ویژگی های کلی

Invisible OCT Capture

En face OCT imaging

Visualize the vitreous

Eye Tracking

Widefield OCT

High Density HD OCT Scanning

Panoramic widefield photography

Reference database with Swept Source OCT

Automatic layer segmentation

Anterior segment imaging

یکی از مهمترین امتیازات طول موج – 1050nm عبور از لایه RPE و عدم جذب توسط ملانین موجود در این لایه میباشد این ویژگی باعث Scattering Less نسبت به طول موج های 840±40nm میشود. در طول موج 840±40nm که بعنوان Spectral Domain شناخته میشود به دلیل جذب توسط ملانین و Scattering توسط لایه RPE امواج کمتری به کوروئید خواهد رسید و در نتیجه امواج کمتری از لایه کوروئید جهت آنالیز به Detector برمیگردد که این دلیل اصلی برای نداشتن تصویر یا تصویر باکیفیت از کوروئید و اسکلرا میباشد. در حالی که طول موج 1050nm که بعنوان Swept Source شناخته میشود به علت عمق نفوذ بیشتر در رتین امکان عبور از لایه RPE و ارائه تصویری با کیفیت ازکوروئید را فراهم میکند . باتوجه به بالا بودن SNR(Signal to Noise Ratio) این طول موج با نفوذ در لایه قدرت خود را سریع از دست نمیدهد و امکان انتقال اطلاعات بیشتر بخصوص در لایه های عمیق را فراهم میکند. تمامی ویژگی های ذکر شده در خصوص طول موج 1050nm و تکنولوژی Swept Source امکان داشتن یک تصویر یونیفرم از ویتره تا اسکلرا را در یک B Scan فراهم میکند در حالیکه در SD امکان داشتن یک تصویر یونیفرم از ویتره تا کوروئید امکان پذیر نمی باشد و داشتن تصاویر Deep مستلزم نداشتن تصویر ویتره میباشد. عمق نفوذ بیشتر برای داشتن تصویر B Scan در افرادی که طول چشم با لایی دارند (Hymyopia) نیز بسیار کمک کننده میباشد.

محصولات دیگر

LM-8, Lensmeter

لنزومتر دستی تاپکان مدل LM-8