محصولات دیگر

DRI OCT Triton Plus

دستگاه OCT تاپکان با طول 1050 نانومتر

DC-4 Camera

دوربین DC4 مخصوص فتو اسلیت لمپ

SL-D701 slit lamp

فتو اسلیت لمپ تاپکان مدل SL-D701