Iridectomy

طیف وسیعی از لنزهای ایریدوتومی Volk دیدهایی با جزئیات بالا از عنبیه را برای تشخیص بهترین مکان برای درمان مانند دخمه های عنبیه فراهم می کند در حالی که اپتیک ها اطمینان می دهند که انرژی لیزر برای درمان موثر گلوکوم زاویه بسته منتقل می شود. این لنز از طریق “دکمه” به سبک کلاه بالایی درون لنز ، یک نمای بزرگ نمایی از عنبیه را فراهم می کند. باقیمانده سطح لنز ، منظره ای شفاف از عنبیه اطراف را برای کمک به شناسایی و جهت یابی با محل درمان مورد نظر فراهم می کند. پرتوی لیزر باید جهت انتقال موثر لیزر در مرکز دکمه دایره ای شکل قرار گیرد.

  • دکمه بزرگنمایی به سبک کلاه بالا (Top hat style)
  • بدنه کوچک لنز امکان کنترل آسان لنز را فراهم می کند
  • قرارگیری دقیق پرتو لیزر را تضمین می کند
  • مانع مربوط به پنجره لیزر از اجزاء اپتیکی لنز محافظت می کند
بزرگنمایی تصویرمیزان بزرگنمایی نقطه اثر لیزر
1.70x0.58x

 

محصولات دیگر

3MIRROR/NO FLANG

3Mirror طراحی 3 آینه همان نماهای G-3 Gonio را ارائه می دهد اما در یک طراحی اکریلیک با وزن کمتر لنزهای بدون پوشش (Uncoated Type) برای معاینات تشخیصی ایده آل هستند در حالی که لنزهای روکش دار (Coated Type) برای درمان های لیزری مناسب هستند زاویه آینه ها نسبت به هم بزرگنمایی تصویر میزان بزرگنمایی…