لنز 4 آینه

  • طراحی 4 آینه امکان بررسی و درمان جامع ترابکولار ر باا حداقل چرخش لنز فراهم می کند
  • ارائه در دو مدل با لبه و بدون لبه
  • مدل بدون لبه برای گونیوسکوپی مناسب میباشد
  • مدل با لبه برای عمل لیزر ترابکولوپلاستی مناسب میباشد
  • در دو مدل با لبه و بدون لبه ارائه می گردد
  • این لنز به سبک گلدمن میباشد که مجهز به اپتیک بی نظیر Volk میباشد که برای هر متخصص گلوکوم ضروری است.
Mirror Anglesبزرگنماییمیزان اسپات لیزرمیزان تماس
64x * 4x1.0x1.0x

با لبه: 15 میلی متر

بدون لبه: 8.4 میلی متر

محصولات دیگر

28D

لنز ولک مدل 28D

OMS-90, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور- پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 Standard