30D

لنز 30D  در معاینات استاتیک BIO و در معاینه دینامیکی تا پریفرال مورد استفاده قرار می گیرد. از این لنز می توان برای عبور از مردمک های کوچک برای بیمارانی که نمی‌توان در مورد آنها گشادی مردمک از تزریق را انجام داد استفاده کرد و در نتیجه برای پزشکانی که در رابطه با کودکان فعالیت دارند یک انتخاب محبوب است. این لنز می تواند برای معاینه و تشخیص نقص پریفرال مانند پارگی و جداشدگی و استفاده شود.

میدان دیدبزرگنماییبزرگنمایی اسپات لیزرWorking Distance
58° / 75°2.15x0.47x30 mm

 

محصولات دیگر

OMS-800 OFFISS, Operation microscope

میکروسکوپ جراحی (آنتریور – پوستریور) تاپکان سری 800 مدل OMS-800 OFFISS

30DEGREE PRISM SSV

شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم.